Forslag om selvstændig ligaforening

januar 1, 1970

Den nye organisation er en forening og et selskab. Medlemmerne af den nye forening er ligaklubberne, andre sejlklubber med interesse i Sejlsportsligaen og Dansk Sejlunion. Organisationen forventes støttet af enkeltpersoner og virksomheder. Selskabets overskud ejes af foreningen og skal anvendes til foreningens formål.

Forslaget er udarbejdet efter møder med ligaklubberne den 19. januar og den 8. april, hvor man drøftede Sejlsportsligaens økonomi, udfordringer og potentiale. Forretningsudvalget forventer, at en selvstændig organisation vil give bedre udviklingsmuligheder for ligaen og liga-konceptet, herunder et bedre økonomisk grundlag for ligaen.

Dansk Sejlunion vil fortsat være part i Sejlsportsligaen, deltage i bestyrelsen for den nye organisation, yde økonomisk tilskud og arbejde for kobling af ligastævner og aktivitet i sejlklubberne. Det er afgørende for Dansk Sejlunion, at Sejlsportsligaen – uanset hvorledes ligaen er organiseret – har klubudvikling og udvikling af sportsbådsmiljøet i Danmark som et grundlæggende formål.

Læs mere i det forslag, som Årsmødet (se indkaldelsen her) skal tage stilling til den 20. maj kl. 20 på havnen i Lundeborg – efter afslutning af fredagens sejladser i 1. divisionsstævnet.

Udkast til vedtægter og budget vedlægges her til download som pdf:

FLERE NYHEDER