Stævner 2024

Vil jeres klub være med  i Sejlsportsligaen?

skal du også være med?

SEJLSPORTSLIGAEN

Sejlsportsligaen er danmarksmesterskabet for sejlklubber.

42 klubholdfordelt på 1. og 2. division dyster ved i alt otte ligastævner i sæsonens løb.

Sejlsportsligaen samler sejlsporten i Danmark på tværs af sejlere, klubber og bådklasser.

Som noget nyt vil der fra 2021 være fire Youngsters hold samt
fire WOW hold med i 2. division.

Derudover er der mulighed for at være med som WILD CARD (WC) hold. WC er en mulighed for interesserede, tidligere, nysgerrige klubhold som gerne vil se om Sejlsportsligaen er den slags klubudvikling de har lyst til.

Skriv en mail til os, hvis du har et WC hold du vil deltage med. 

kommende stævner

ligabåden

Sejlsportsligaen sejles i den moderne sportsbåd J/70. Ligaen har otte helt ens både, der stilles til rådighed for ligaklubberne.

Efter hver eller hver anden sæson sælger samt udlejer Sejlsportsligaens sine syv J/70 både til de danske sejlklubber. Inicitamentet er forsat at kunne fremme den klubudvikling som Sejlsportsligaen var sat verden for.

Det er ikke en god forretning for Sejlsportsligaen men rigtig godt og stærkt for miljøet omkring bådklassen der forsat vokser meget.  

liga-stævner

Indbydelse sendes ud til deltagerklubberne og ligaansvarlig. Send os en e-mail hvis du er ligaansvarlig og skal modtaget diverse informationer.

FORMAT

Der afvikles op til 36 sejladser ved hvert ligastævne. Sejladserne foregår som speed fleetraces af 12-15 minutters varighed. Der er syv både på banen ad gangen.

Besætningerne skifter på vandet mellem hver sejlads. Alle protester afgøres på vandet – første båd over målstregen er sejladsens vinder.

BESÆTNING

Hver klubs hold under ligasejladserne består af op til 8 sejlere – udpeget blandt klubbens medlemmer.

Klubben kan løbende udskifte skipper og besætning mellem sejladserne.

Læs om reglerne for besætningens fysiske placering om bord her.

hvad er sejlsportsligaen?