Indkaldelse til Ligaforeningens årsmøde

april 25, 2016

> Referat fra Ligaforeningens årsmøde 2016

Ligaforeningens Forretningsudvalg indkalder herved til årsmøde i Ligaforeningen, jf. vedtægterne for Ligaforeningen pkt. 6.1. Mødet finder sted den 20. maj 2016 kl. 20 på havnen i Lundeborg. Nærmere mødested bliver opslået på havnen. 

På ligaforeningens årsmøde vil følgende punkter blive behandlet: 

 1. Regnskab 2015 
 2. Budget 2016 
 3. Status påog Ligaforeningens aktiviteter generelt 
 4. Forslag om fremtidig organisering af Sejlsportsligaen 
 5. Forslag til vedtægter for en ny forening og beskrivelse af en mulig ny struktur bliver sendt til medlemmerne forud for årsmødet, jf. nedenfor, og bliver uddybet på Årsmødet.

  Forslag til beslutning: 
  –  Årsmødet beslutter at bakke op om etablering af en ny struktur for Sejlsportsligaen som beskrevet i Forretningsudvalgets oplæg.
  –  Årsmødet bemyndiger det nyvalgte forretningsudvalg til at gennemføre beslutningen og overføre medlemsklubbernes medlemskaber af ”Netværket
  Ligaforeningen” til den nye forening ”Danmarks Sejlsportsliga Forening”.
  –  Det nyvalgte Forretningsudvalg indtræder som bestyrelse i den nye forening indtil næste årsmøde, hvor der gennemføres valg, jfr. den nye forenings
  vedtægter.

 6. Valg af medlemmer til Ligaforeningens Forretningsudvalg.
 7. Evt.

Regnskab for 2015 og budget for 2016, samt oplæg om fremtidig organisering af Sejlsportsligaen, eftersendes senest 10 dage inden mødet. 

Venlig hilsen
Ligaforeningens Forretningsudvalg 

Christian Lerche, Formand 

I umiddelbar forlængelse af årsmødet vil der blive holdt stiftende generalforsamling i klasseorganisationen for J/70-bådene. Ejerne af J/70-både vil modtage yderligere information herom i det omfang, Ligaforeningen har kontaktoplysninger på ejerne. Interesserede kan sende evt. kontaktdata til Ligaforeningen på mail til peter@sejlsport.dk 

FLERE NYHEDER

ROSKILDE TOG SIKKER SEJR

ROSKILDE TOG SIKKER SEJR

Uanset om solen står højt eller lavt, vinden blæser fra øst eller vest, kan man regne med...