Ligamøde med masser af god energi

november 10, 2017

LÆS HER OM AFTALEN MED JYSK ENERGI OG SE DEN FLYER I KAN BRUGE I JERES KLUB

Ligaforeningen havde torsdag aften (9. nov.) inviteret ligaklubberne, nye som gamle, til møde i Kerteminde Sejlklub for at drøfte det fremtidige scenarie, hvor Dansk Sejlunion i 2018 forventes at halvere sit driftstilskud til Sejlsportsligaen.

Nedskæringen kommer samtidig med, atplanlægger af lancere en UNGDOMSLIGA, der skal bidrage til at aktivere nogle af de mange unge sejlere, som har tendens til at forlade sporten.

Helt konkret har Dansk Sejlunion varslet en reduktion i tilskuddet fra 775.000 kr. i 2017 til 400.000 kr. i 2018. Lige nu betyder dét, at ligaen har udsigt til et driftsunderskud på godt 200.000 kr. for den kommende sæson – forudsat ligaaktiviteterne kører videre på samme ambitionsniveau som hidtil.

Det er stik modsat den økonomiske ambition ligaen har arbejdet med – nemlig at få opbygget en ”bufferkapital”.

Det var den udfordring, som ligaprojektleder Peter Wolsing præsenterede for de tilstedeværende klubber. Han kunne derudover – som en positiv nyhed – afsløre, at Sejlsportsligaen ventes at komme ud af 2017 med et overskud på ca. 70.000 kr. Ligesom det også er lykkedes på det seneste at få nye sponsoraftaler i hus, hvilket alt sammen trækker ligaens samlede udvikling i en positiv retning.

Hvad siger klubberne?
Ligaklubberne ønsker at fastholde det nuværende koncept – så hellere spytte mere i kassen eller på anden måde skaffe de nødvendige yderligere indtægter. Dagordenen for mødet var derfor at høre klubberne om deres syn på ligaen og dens aktiviteter – og ikke mindst om deres holdninger i forhold til den aktuelle budgetudfordring. Der blev givet tilsagn fra klubberne om, at man ikke ønsker at skære markant i ligaens omkostninger – herunder skære i det kommercielle setup og sportslige niveau.

Grøn energi – ny aftale

Et af de tiltag, som blev præsenteret, var en netop godkendt partneraftale med den grønne energileverandør, JYSK ENERGI, som fremadrettet bliver en del af Sejlsportsligaen.

Aftalen med JYSK ENERGI indebærer, at klubberne kan skaffe midler direkte i egen klubkasse – og til Sejlsportsligaen – ved at hverve kunder til JYSK ENERGI.

Helt konkret modtager Sejlsportsligaen i alt 200 kr. for hver nye JYSK ENERGI-kunde, der er hvervet via en ligaklub. Ud af de 200 kroner foreslår Ligaforeningen , at de 150 kr. tilbageføres til klubkassen, mens ligaen beholder 50 kr. På den måde er der med andre ord en betydelig gevinst for klubben for hver gang, man skaffer en ny kunde.

Som en ekstra gulerod udlodder Sejlsportsligaen en kontant bonus på hele startgebyret for 2018 til den første klub, der skaffer 200 nye JYSK ENERGI-kunder via klubbens netværk.

Der arbejdes på sagen

Sejlsportsligaen har brugt de seneste mange måneder på at strømline sin sponsorsøgning for derigennem at sikre den fulde finansiering af aktiviteterne i 2018 og frem. Senest er det lykkedes at skaffe en ny sponsor, som bidrager med 200.000 kr. i den kommende sæson. Samtidig er der flere nye kontakter i støbeskeen de kommende uger.

Samlet set er det lykkedes ligaen at skaffe op mod 1,3 mill. de seneste 12 måneder – med Hempel-aftalen om støtte til opstart af en ungdomsliga som den mest markante. Det er samtidig et ønske fra ligaens side, at klubberne selv er med til at løfte opgaven med at styrke Sejlsportsligaens kommercielle profil – og dermed attraktionsværdi for sponsorer. Det kan ske bl.a. ved at sprede budskabet om ligaen på sociale medier, via lokal medieomtale og i forhold til lokale sponsoremner, hvor fx partnerpakker og Klub10-medlemskaber er nærliggende tilbud med konkret indhold for sponsorerne.

Dansk Sejlunions budskab

Dansk Sejlunion var repræsenteret ved mødet af Jens Haugaard, der er medlem af sejlunionens bestyrelse. Haugaard medbragte et brev til ligaklubberne signeret af Dansk Sejlunions formand, Line Markert, og af generalsekretær Mads Kolte-Olsen.

I brevet redegøres for Dansk Sejlunions bevæggrunde for at reducere det årlige driftstilskud, hvilket under mødet blev understøttet af Jens Haugaards uddybende kommentarer.

Meldingen fra Dansk Sejlunion er, at sejlunionen fortsat bakker fuldt op om ligaen og dens mange afledte aktiviteter på klubniveau – understreget af, at ligaen også i 2018 er den enkeltaktivitet, der modtager det største driftstilskud fra Dansk Sejlunions frie midler. Beskæringen af tilskuddet sker i konsekvens af en generel nedgang i Dansk Sejlunions indtægter, hvilket berører samtlige aktivitetsområder – herunder ligaen.

Hvor skal pengene komme fra?

De mere end 30 fremmødte mødedeltagere kom med mange forskellige og nuancerede bud på, hvordan ligaens økonomi kan sikres. Blandt forslagene var at bede Dansk Sejlunion genoverveje sin beslutning – og gå aktivt ind i ungdomsligaen med et beløb, der kan bidrage til at understøtte bestræbelserne på at få flere unge på vandet. Jens Haugaard gjorde det klart, at Dansk Sejlunion ikke har mulighed for at øge sit tilskud, heller ikke til en ungdomsliga. Til gengæld blev det understreget, at Dansk Sejlunion meget gerne vil bidrage til kompetenceløft i ligaklubberne – herunder styrke klubbernes værktøjer i forhold til at sælge lokale sponsorater.

Ekstra gebyr i 2018
Blandt klubberne var der forskellige holdninger til spørgsmålet om højere startgebyrer. Visse af de lidt større klubber var parate til denne mulighed. Andre klubber afviste med henvisning til, at gebyret allerede i dag har nået smertegrænsen.

Fra klubberne blev der slutteligt sagt ok til et forslag om et ”ekstra gebyr” på 2.500 kr. for at deltage i Sejlsportsligaen 2018. 2.500 kr. svarer til, at hver klub skal finde 20 nye elkunder til JYSK ENERGI for derigennem at udligne gebyret. Dette skal også forstås som et incitament til at starte den gode bølge af energi og økonomi, som partnerskabet med JYSK ENERGI kan tilføre ligaen.

Helt overvejende blev der også enstemmigt nikket til, at der ude i klubberne er behov for at sætte ind på sponsorfronten. Det er præcis, hvad også Ligafoeningen ønsker, således at klubber og liga til sammen kan stå stærkere.

Samlet set er der masser at arbejde videre med. Mødet bidrog til at komme tættere på en afklaring om fremtidens udfordringer og løsninger. Ved Dansk Sejlunions Klubkonference i Vingsted 17.-18. november er mange ligaklubber igen samlet – med muligheder for at fortsætte idéudviklingen.

 

FLERE NYHEDER