Skal din by være vært for noget særligt i 2018?

juni 6, 2017

Klubberne kan bruge stævnet til flere ting – skabe liv på havnen, give sammenhold på tværs af nye og ældre medlemmer, vise klubben frem for nær og fjern og sammen med sejlerne få en stor oplevelse! Formand fra Thisted Sejlklub, som var vært i 2016 siger bl.a.”

Der kommer virkelig meget hjælp udefra i f.m. afviklingen af ligastævner, så opgaven er mere overkommelig end et større fleet race event… Det giver god mulighed for at lave kobling mellem den lokale sejlklub, det politiske liv og erhvervslivet – lokalt. En sådan bro kan man bruge i mange år fremover i andre sammenhænge”.

Sejlsportsligaen bliver ved med at skyde frem, og har de senere år tournet land og rige rundt med de 8 ligastævner. Det har budt på et hav af fantastisk oplevelser! To divisioner, 36 klubber og stadig flere af Danmarks bedste sejlere bidrager forsat til en sejlsportsfest med et højt sportsligt niveau. Dét ønsker vi at forsætte med i 2018 og søger derfor nye værtsklubber til at afvikle landets bedste ligastævner.

Sejlsportsligaen er et professionelt drevet ”cirkus”, der kommer til byen, og bliver i to weekender i træk. Konceptet har et stramt opbygget set-up, hvor ligaens egen stab varetager en række nøglepositioner omkring afvikling af sejladserne. Men endnu vigtigere er ligaens fire værtsbyer, der spiller en helt central rolle. Sammen skaber vi en fest! Det er altafgørende, at byer, klubber og frivillige bakker op med energi og engagement – og dermed bidrager til at skabe den bedst mulige oplevelse for alle. 

Sejlsportsliga i din by?
Vi vil gerne invitere byer og sejlklubber, der kan samle lokal opbakning og interesse fra erhvervs- og kulturliv, lokalpresse samt ikke mindst mobilisere en masse frivillige hænder, til at byde ind på opgaven som vært fori 2018. 

Hvad får klubben ud af det? Klubben kan bruge ligastævnerne som trækplaster for lokalpressen, hvor den gode historie om lokal sejlersucces, sponsorpleje og gode sejleroplevelser kan fortælles. Klubberne kan bruge Sejlsportsligaen som løftestang for at søge lokale midler til at forbedre lokaler.

Sejlsportsligaen er andet og mere end en kapsejlads. Det er også en sejlerfest, byfest og egen hav(n)efest der kan skabe liv på havnen, og hvor vi har et erklæret mål om at vise sejlsporten frem på en folkelig og tilgængelig måde, der kan være med til at udbrede interessen for at sejle.

Ligasejlads handler således også om, at vi gerne vil have nye sejlere ind i sporten – ligesom vi gerne vil skabe attraktive events for de sejlere, vi allerede har. Vi ønsker at der bruges flere timer på vandet og meget mere sejlerglæde rundt i det ganske danske land!

Hvad forventes der? Værtsopgaven omfatter to stævner – for hhv. 1. og 2. division. Stævnerne afvikles over to på hinanden følgende weekender. Enten i maj/juni eller i august/september 2018.

Er jeres klub den næste der skal fortælle den gode historie, og er et ligastævne noget for din by og din klub så kontakt snarest muligt Sejlsportsligaens projektleder, Peter Wolsing, mail: peter@sejlsport.dk, tlf.: 2116 7400 eller Brand manager Nynne Desirée Mortensen, mail: nynne@sejlsportsligaen.dk tlf.: 2856 5180.

Deadline er 1. september 2017.

FLERE NYHEDER