Skal din by være vært fori 2016?

september 21, 2015

Sejlsportsligaen er på kun to år skudt op som en af de store nyskabelser i dansk sejlsport. To divisioner, 36 klubber og stadig flere af Danmarks bedste sejlere bidrager til en sejlsportsfest med et højt sportsligt niveau.      

Sejlsportsligaen er et professionelt drevet ”cirkus”, der kommer til byen. Konceptet har et stramt opbygget setup, hvor ligaens egen stab varetager en række nøglepositioner omkring afvikling af sejladserne.

Ligaens fire værtsbyer spiller en helt central rolle. Det er altafgørende, at byer, klubber og frivillige bakker op med energi og engagement – og dermed bidrager til at skabe den bedst mulige oplevelse for alle. 

Sejlsportsliga i din by?
Vi vil gerne invitere byer og sejlklubber, der kan samle lokal opbakning og interesse fra erhvervs- og kulturliv, lokalpresse samt ikke mindst mobilisere en masse frivillige hænder, til at byde ind på opgaven som vært for Sejlsportsligaen i 2016.

Sejlsportsligaen er andet og mere end en kapsejlads. Det er også en sejlerfest, der kan skabe liv på havnen, og hvor vi har et erklæret mål om at vise sejlsporten frem på en åben og tilgængelig måde, der kan udbrede interessen for at sejle. Ligasejlads handler således også om, at vi gerne vil have nye sejlere ind i sporten – ligesom vi gerne vil skabbe attraktive events for de sejlere, vi allerede har – ikke mindst de 16-25-årige, som vi alt for ofte ser droppe ud af sejlsporten.

Læs mere om kriterierne for at blive værtsby her 

Værtsopgaven omfatter to stævner – for hhv. 1. og 2. division. Stævnerne afvikles over to på hinanden følgende weekender. Enten i maj/juni eller i august/september 2016.

Er et ligastævne noget for din by og din klub?.. Så kontakt snarest muligt Sejlsportsligaens projektleder, Peter Wolsing, mail: peter@sejlsport.dk, tlf: 8820 7021       

FLERE NYHEDER